آلمان Mahr موجودی ابزارهای اندازه گیری دستی از کمپانی

کولیس ،عمق سنج و ارتفاع سنجmahr

کولیس عقربه ای مدل  
           
          16U

کولیس عقربه ای مدل 16Uقیمت

کولیس دیجیتال مدل  
           
          16EWRi

کولیس دیجیتال مدل 16EWRiقیمت

 • دامنه اندازه گیری: 200mm
 • رزولوشن: 0.01mm
 • انتقال اطلاعات بوسیله WiFi
 • ضد آب (IP67)
 • کد سفارش: 4103404
 • دانلود اطلاعات فنی
کولیس دیجیتال مدل 16ER

کولیس دیجیتال مدل 16ER قیمت

 • دامنه اندازه گیری: 200mm      
 • رزولوشن: 0.01mm
 • انتقال اطلاعات بوسیله کابل USB
 • کد سفارش: 4103018
 • دانلود اطلاعات فنی
Digital Caliper MarCal 16 ERPrice

کولیس دیجیتال مدل 16ERقیمت

 • دامنه اندازه گیری: 300mm
 • رزولوشن: 0.01mm
 • انتقال اطلاعات بوسیله کابل USB
 • کد سفارش: 4103020
 • دانلود اطلاعات فنی
کولیس دیجیتال طول بلند مدل 18ESA

کولیس دیجیتال طول بلند مدل 18ESA قیمت

کولیس دیجیتال طول بلند مدل 18ESA 

کولیس دیجیتال طول بلند مدل 18ESA قیمت

کولیس دیجیتال طول بلند مدل 18ESA 

عمق سنج دیجیتال مدل30ER  قیمت

کولیس دیجیتال طول بلند مدل 18ESA  

عمق سنج دیجیتال مدل30ER  قیمت

ارتفاع سنج دیجیتال مدل 814SR  

ارتفاع سنج دیجیتال مدل 814SR قیمت

میکرومتر های خارج و داخل سنجmahr

میکرومتر دیجیتال مدل 40ER 
میکرومتر دیجیتال مدل 40ER قیمت
میکرومتر دیجیتال مدل 40EWR 

میکرومتر دیجیتال مدل 40EWR قیمت

میکرومتر دیجیتال مدل 40ER 

میکرومتر دیجیتال مدل 40EWR قیمت

میکرومتر دیجیتال مدل 40ER 

میکرومتر دیجیتال مدل 40EWR قیمت

میکرومتر اونیورسال دیجیتال با فک های قابل تعویض مدل 40EWV قیمت 

دامنه اندازه گیری: mm 0-25 

رزولوشن: 0.001mm 

انتقال اطلاعات بوسیله کابل USB 

به هم راه لوازم جانبی استاندارد 

IP52 کد سفارش: 4151723 

دانلود اطلاعات فنی میکرومتر اونیورسال دیجیتال با فک های قابل تعویض مدل 40EWV قیمت 

دامنه اندازه گیری: mm 0-25 

رزولوشن: 0.001mm 

انتقال اطلاعات بوسیله کابل USB 

به هم راه لوازم جانبی استاندارد 

IP52 کد سفارش: 4151723 

دانلود اطلاعات فنی 


میکرومتر اونیورسال دیجیتال با فک های قابل تعویض مدل 40EWV

میکرومتر اونیورسال دیجیتال با فک های قابل تعویض مدل 40EWV قیمت

 • دامنه اندازه گیری: mm 0-25
 • رزولوشن: 0.001mm
 • انتقال اطلاعات بوسیله کابل USB
 • به هم راه لوازم جانبی استاندارد
 • IP52
 • کد سفارش: 4151723
 • دانلود اطلاعات فنی
ست میکرومتر داخل سنج دو فک میله ای مدل 44Cms

ست میکرومتر داخل سنج دو فک میله ای مدل 44Cms قیمت

ساعت های اندیکاتور ، شیطانکی و کمپراتور هاmahr

ساعت شیطانکی عقربه ای مدل 800S

ساعت شیطانکی عقربه ای مدل 800Sقیمت

ساعت شیطانکی عقربه ای مدل 800S

ساعت شیطانکی عقربه ای مدل 800SA قیمت

ساعت شیطانکی عقربه ای مدل 800SGM

ساعت شیطانکی عقربه ای مدل 800SGM قیمت

ساعت شیطانکی عقربه ای  مدل 800SGB

ساعت شیطانکی عقربه ای مدل 800SGB قیمت

ساعت اندیکاتورعقربه ای مدل 810A

ساعت اندیکاتورعقربه ای مدل 810A قیمت

 • دامنه اندازه گیری: mm 10
 • دقت: 0.01mm
 • قطر صفحه نمایش: 50mm
 • شفت اتصال 8h6
 • کد سفارش: 4311050
 • دانلود اطلاعات فنی
ساعت اندیکاتورعقربه ای مدل 810SM

ساعت اندیکاتورعقربه ای مدل 810SM قیمت

 • دامنه اندازه گیری: mm 1
 • دقت: 0.001mm
 • قطر صفحه نمایش: 50mm
 • شفت اتصال 8h6
 • ضد ضربه
 • کد سفارش: 4311070
 • دانلود اطلاعات فنی
ساعت اندیکاتورعقربه ای مدل 810SV

ساعت اندیکاتورعقربه ای مدل810SV قیمت

 • دامنه اندازه گیری: mm 40
 • دقت: 0.001mm
 • قطر صفحه نمایش: 50mm
 • شفت اتصال 8h6
 • کد سفارش: 4321000
 • دانلود اطلاعات فنی
ساعت اندیکاتوردیجیتال مدل 1086RI

ساعت اندیکاتوردیجیتال مدل 1086Ri قیمت

 • دامنه اندازه گیری: mm 12.5
 • رزولوشن(قابل انتخاب): 0.0005/0.001/0.002 mm
 • انتقال اطلاعات بوسیله WiFi
 • کد سفارش: 4337624
 • دانلود اطلاعات فنی
ساعت اندیکاتوردیجیتال مدل 1075R

ساعت اندیکاتوردیجیتال مدل 1075R قیمت

 • دامنه اندازه گیری: mm 12.5
 • رزولوشن: 0.01mm
 • انتقال اطلاعات به وسیله کابل USB
 • کد سفارش: 4336010
 • دانلود اطلاعات فنی
ساعت اندیکاتوردیجیتال مدل 1075R

ساعت اندیکاتوردیجیتال مدل 1075R قیمت

 • دامنه اندازه گیری: mm 12.5
 • رزولوشن: 0.001mm
 • انتقال اطلاعات به وسیله کابل USB
 • کد سفارش: 4336030
 • دانلود اطلاعات فنی
کم‍‍پراتور مکانیکی عقربه ای مدل

کم‍‍پراتور مکانیکی عقربه ای مدل 1003 قیمت

کم‍‍پراتور مکانیکی عقربه ای مدل 1010

کم‍‍پراتور مکانیکی عقربه ای مدل 1010 قیمت

بورگیج های عقربه ایmahr

ست بو رگیج عقربه ای مدل 844N

ست بو رگیج عقربه ای مدل 844N قیمت

ست بور گیج عقربه ای مدل 844N

ست بور گیج عقربه ای مدل 844N قیمت

ست بورگیج عقربه ای مدل 844N

ست بو رگیج عقربه ای مدل 844N قیمت

زبری سنج های پرتابلmahr

زبری سنج پرتابل مدل PS1

زبری سنج پرتابل مدل PS1 قیمت

زبری سنج پرتابل مدل M300

زبری سنج پرتابل مدل M300 قیمت

 • دامنه اندازه گیری:350µm 180µm 90µm
 • رزولوشن :32nm 16nm 8nm
 • به همراه پرینتر
 • اتصال به پرینتر از طریق Bluetooth
 • کد سفارش: 6910401
 • دانلود اطلاعات فنی
زبری سنج پرتابل مدل C M300

زبری سنج پرتابل مدل M300C قیمت

 • دامنه اندازه گیری:350µm 180µm 90µm
 • رزولوشن :32nm 16nm 8nm
 • به همراه پرینتر
 • اتصال به پرینتر از طریق کابل
 • کد سفارش: 6910431
 • دانلود اطلاعات فنی

دانلود کامل اطلاعات فنی ابزارهای اندازه گیری دستی Mahr آلمان

کولیس،کولیس دیجیتال،کولیس عقربه ای،فروش کولیس،انواع کولیس،کولیس Mahr آلمان،عمق سنج ،عمق سنج دیجیتال ،ارتفاع سنج دیجیتال، ارتفاع سنج ،عمق سنج دیجیتال،میکرومتر دیجیتال،میکرومتر،فروش میکرومتر،میکرومترانواع،میکرومتر Mahr،میکرومتر داخل سنج، ساعت شیطانکی، ساعت شیطانکی عقربه ای،ساعت اندیکاتورعقربه ای،،ساعت اندیکاتور،انواع ساعت اندیکاتور کم‍‍پراتور مکانیکی،،انواع کمپراتوربور گیج عقربه ای، ،فروش بور گیج عقربه ای ،ست بور گیج عقربه ای ،،زبری سنج پرتابلفروش زبری سنج، زبری سنج،
درباره ما

با بیش از یک دهه تجربه در زمینه مترولوژی ، به منظور انجام پروژه های اندازه گیری شما با مشاوره و ارائه مفیدترین راه حل ها و دستگاه های اندازه گیری در کنارتان هستیم . شرکت آزما صنعت گراد به سرپرستی جناب آقای مهندس سید امیر مسعود حسنی برزی به عنوان نماینده انحصاری چندین شرکت معتبر جهان امکان ارائه خدمات فروش و پس از فروش محصولات مورد نظر شما را فراهم می کند .

اخبار
تماس با ما
تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از حسینیه ارشاد
، بن بست ویرا,پلاک ۱۲ ، طبقه چهارم غربی , واحد ۱۴
۲۲۸۶۲۹۰۹ (۵ خط)
فکس : ۲۲۸۶۲۹۷۹